Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Işjeň demokratiýa · 02.05.2024

Islandiýada prezident saýlawlary

Islandiýada prezident saýlawlary 2024-nji ýylyň 1-nji iýunynda geçiriler. Saýlaw gününden öň irki ses bermek 2-nji maýdan gijä galman başlar. Ses bermek, etrap komissarlary ýa-da daşary ýurtlar ýaly saýlaw gününden öň bolup biler.

Kim ses berip biljekdigi, nirede ses bermelidigi we nädip ses bermelidigi barada maglumat üçin adada.is sahypasynda tapyp bilersiňiz .

Peýdaly baglanyşyklar

Metbugatda geçiriljek prezident saýlawlary barada (Islandiýada)