Dhia mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Nplooj ntawv no tau muab txhais ua lus Askiv.
Tax rov · 01.03.2024

Cov nyiaj se rov qab rau xyoo 2023 - Cov ntaub ntawv tseem ceeb

Yog tias koj ua haujlwm hauv Iceland xyoo tas los, koj yuav tsum nco ntsoov ua koj daim ntawv them se, txawm tias koj tau tsiv tawm hauv lub tebchaws. Hauv daim ntawv qhia no koj pom cov lus qhia yooj yim txog yuav ua li cas ua cov ntawv sau se yooj yim.

Cov ntaub ntawv tib yam thiab ntau ntxiv tuaj yeem nrhiav tau ntawm lub vev xaib ntawm Iceland Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Cai Lij Choj hauv ntau hom lus.

Muaj txiaj ntsig txuas