ప్రధాన కంటెంట్‌కి వెళ్లండి
ఈ పేజీ ఆంగ్లం నుండి స్వయంచాలకంగా అనువదించబడింది.
పన్ను రిటర్న్ · 01.03.2024

ఆదాయ సంవత్సరం 2023 కోసం పన్ను రిటర్న్ - ముఖ్యమైన సమాచారం

మీరు గత సంవత్సరం ఐస్‌లాండ్‌లో పనిచేసినట్లయితే, మీరు దేశం నుండి వెళ్లిపోయినప్పటికీ, మీ పన్ను రిటర్న్‌ను ఫైల్ చేయాలని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ బ్రోచర్‌లో మీరు ప్రాథమిక పన్ను రిటర్న్‌ను ఎలా ఫైల్ చేయాలో సాధారణ సూచనలను కనుగొంటారు.

అనేక భాషల్లో ఐస్‌ల్యాండ్ రెవెన్యూ మరియు కస్టమ్స్ వెబ్‌సైట్‌లో అదే మరియు మరింత సమాచారం చూడవచ్చు.

ఉపయోగకరమైన లింకులు