Tumalon sa pangunahing nilalaman
Ang pahinang ito ay awtomatikong isinalin mula sa Ingles.
Pagbabalik ng buwis · 01.03.2024

Tax return para sa taon ng kita 2023 – Mahalagang impormasyon

Kung nagtrabaho ka sa Iceland noong nakaraang taon, dapat mong tandaan na ihain ang iyong tax return, kahit na lumipat ka sa labas ng bansa. Sa brochure na ito makikita mo ang mga simpleng tagubilin kung paano maghain ng pangunahing tax return.

Ang pareho at higit pang impormasyon ay matatagpuan sa website ng Iceland Revenue and Customs sa maraming wika.