Chuyển đến nội dung chính
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh.
Khai thuế · 01.03.2024

Tờ khai thuế thu nhập năm 2023 – Thông tin quan trọng

Nếu bạn làm việc ở Iceland vào năm ngoái, bạn phải nhớ khai thuế, ngay cả khi bạn đã chuyển ra khỏi đất nước này. Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn đơn giản về cách nộp tờ khai thuế cơ bản.

Thông tin tương tự và nhiều thông tin khác có thể được tìm thấy trên trang web của Cục Thuế và Hải quan Iceland bằng nhiều ngôn ngữ.

Liên kết hữu ích