Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Salgyt beýannamasy · 01.03.2024

2023-nji ýyl üçin girdeji üçin salgyt deklarasiýasy - Möhüm maglumat

Geçen ýyl Islandiýada işlän bolsaňyz, ýurtdan göçüp gelen bolsaňyzam salgyt deklarasiýasyny tabşyrmagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bu kitapçada esasy salgyt beýannamasyny nädip tabşyrmalydygy barada ýönekeý görkezmeleri tapyp bilersiňiz.

Şol bir we has köp maglumatlary Islandiýanyň girdeji we gümrük web sahypasynda köp dilde tapyp bilersiňiz.

Peýdaly baglanyşyklar