ප්‍රධාන අන්තර්ගතය වෙත පනින්න
මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසියෙන් ස්වයංක්‍රීයව පරිවර්තනය කර ඇත.
බදු ආපසු · 01.03.2024

2023 ආදායම් වර්ෂය සඳහා බදු වාර්තාව - වැදගත් තොරතුරු

ඔබ පසුගිය වසරේ අයිස්ලන්තයේ සේවය කළේ නම්, ඔබ රටින් පිටව ගියත්, ඔබේ බදු වාර්තාව ගොනු කිරීමට මතක තබා ගත යුතුය. මෙම අත් පත්‍රිකාවේ මූලික බදු වාර්තාවක් ගොනු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සරල උපදෙස් ඔබට සොයාගත හැකිය.

එකම සහ වැඩි විස්තර අයිස්ලන්ත ආදායම් සහ රේගු වෙබ් අඩවියේ බොහෝ භාෂාවලින් සොයාගත හැකිය.

ප්රයෝජනවත් සබැඳි