Leum chun phrìomh shusbaint
Chaidh an duilleag seo eadar-theangachadh gu fèin-ghluasadach bhon Bheurla.
Bogsa-innealan

Stuth foillsichte

An seo gheibh thu a h-uile seòrsa stuth bhon Ionad Fiosrachaidh Ioma-chultarach. Cleachd an clàr-innse gus faicinn dè tha aig an roinn seo ri thabhann.

Bileagan fiosrachaidh airson fògarraich

Fyrstu skrefin - Fiosrachadh cudromach dhaibhsan a tha a' gluasad gu Innis Tìle

Leabhar-làimhe agus inneal UNHCR ann an Innis Tìle

Anns an sgoil - Leabhar dathte

An Ionad Fiosrachaidh Ioma-chultarach - Poileasaidhean agus stiùireadh

Plana airson fàilteachadh luchd-còmhnaidh bho thùs

Comas cultarail