Shkoni te përmbajtja kryesore
Kjo faqe është përkthyer automatikisht nga anglishtja.
Kutia e veglave

Materiali i publikuar

Këtu mund të gjeni të gjitha llojet e materialeve nga Qendra e Informacionit Multikulturor. Përdorni tabelën e përmbajtjes për të parë se çfarë ofron ky seksion.

Broshura informative për refugjatët

Fyrstu skrefin - Informacion i rëndësishëm për ata që shpërngulen në Islandë

Manuali dhe paketa e mjeteve të UNHCR-së në islandisht

Në shkollë - Broshura për ngjyrosje

Qendra e Informacionit Multikulturor - Politika dhe udhëzime

Plani për pritjen e banorëve me origjinë të huaj

Kompetenca kulturore