Shko te përmbajtja kryesore
Kjo faqe është përkthyer automatikisht nga anglishtja.
Kutia e veglave

Materiali i publikuar

Këtu mund të gjeni të gjitha llojet e materialeve nga Qendra e Informacionit Multikulturor. Përdorni tabelën e përmbajtjes për të parë se çfarë ofron ky seksion.

Broshura informative për refugjatët

Nëse nuk i gjeni broshurat këtu më lart, të përkthyera manualisht në gjuhën tuaj, mund ta hapni këtu (versioni HTML) dhe duhet të shfaqet në gjuhën që keni zgjedhur për sitin. Por mbani në mend se në këtë rast është një përkthim me makinë .

Fyrstu skrefin - Informacion i rëndësishëm për ata që shpërngulen në Islandë

Poster informativ

Posteri informativ: A keni ndonjë pyetje? Si të na kontaktoni? Në poster gjeni informacionin e kontaktit, opsionet për ndihmë dhe më shumë. Shkarkoni posterin me madhësi të plotë A3 këtu .

Manuali dhe paketa e mjeteve të UNHCR-së në islandisht

Në shkollë - Broshura për ngjyrosje

Qendra e Informacionit Multikulturor - Politika dhe udhëzime

Plani për pritjen e banorëve me origjinë të huaj

Kompetenca kulturore