קפוץ לתוכן הראשי
דף זה תורגם אוטומטית מאנגלית.
ארגז כלים

חומר שפורסם

כאן תוכלו למצוא כל מיני חומר ממרכז המידע הרב-תרבותי. השתמש בתוכן העניינים כדי לראות מה יש לחלק הזה להציע.

חוברות מידע לפליטים

Fyrstu skrefin - מידע חשוב לעוברים לאיסלנד

מדריך וערכת כלים של UNHCR באיסלנדית

בבית הספר - חוברת צביעה

מרכז המידע הרב תרבותי - מדיניות והנחיות

תכנית קליטה של תושבים ממוצא זר

יכולת תרבותית