मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
यो पृष्ठ स्वचालित रूपमा अंग्रेजीबाट अनुवाद गरिएको छ।
उपकरण बाकस

प्रकाशित सामग्री

यहाँ तपाईले बहुसांस्कृतिक सूचना केन्द्रबाट सबै प्रकारका सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो खण्डले के प्रस्ताव गर्छ भनी हेर्न सामग्रीको तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।

शरणार्थीहरूको लागि सूचना पुस्तिका

Fyrstu skrefin - आइसल्याण्डमा सर्नेहरूको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी

UNHCR ह्यान्डबुक र आइसल्याण्डिकमा टुलकिट

विद्यालयमा - रंगीन पुस्तिका

बहुसांस्कृतिक सूचना केन्द्र - नीति र निर्देशनहरू

विदेशी मूलका बासिन्दाहरूको स्वागतको लागि योजना

सांस्कृतिक क्षमता