Chuyển đến nội dung chính
Trang này đã được dịch tự động từ tiếng Anh.
hộp công cụ

Tài liệu đã xuất bản

Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả các loại tài liệu từ Trung tâm Thông tin Đa văn hóa. Sử dụng mục lục để xem phần này cung cấp những gì.

Tài liệu quảng cáo thông tin cho người tị nạn

Fyrstu skrefin - Thông tin quan trọng cho những người chuyển đến Iceland

Sổ tay và bộ công cụ của UNHCR bằng tiếng Iceland

Ở trường - Tập tô màu

Trung tâm thông tin đa văn hóa - Chính sách và hướng dẫn

Kế hoạch tiếp nhận cư dân gốc nước ngoài

năng lực văn hóa