Esasy mazmuna geçiň
Bu sahypa iňlis dilinden awtomatiki terjime edildi.
Saglygy goraýyş

Sanjymlar

Sanjymlar ömri halas edýär!

Sanjym, agyr ýokanç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin immunizasiýa. Sanjymlarda bedene belli kesellerden immuniteti (goragy) ösdürmäge kömek edýän antigenler bar.

Çagaňyza sanjym edilýärmi?

Sanjymlar möhümdir we Islandiýadaky ähli başlangyç bejeriş klinikalarynda çagalar üçin mugt.

Dürli dillerde çaga sanjymlary barada has giňişleýin maglumat üçin island.is sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris .

Çagaňyza sanjym edilýärmi? Dürli dillerdäki peýdaly maglumatlary şu ýerden tapyp bilersiňiz .

Peýdaly baglanyşyklar

Sanjymlar ömri halas edýär!